Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Thảo Luận ] Long Kiếm - Tuyệt Phẩm 16-01


  Dự định sắp tới của đội ngũ phát triển Võ Lâm Việt sẽ cho liên 2 máy chủ Long Kiếm và Tuyệt Phẩm. Liên Server khác với Liên Thông Server, chỉ để 2 server có thể gặp và giao lưu, không thể giao dịch đồ hay trang bị lại được.

  Sau khi liên hoàn tất thì sẽ cập nhật tính năng Tống Kim liên server đánh vào thứ 2 hằng tuần

  Server nào dành chiến thắng thì các trận tống kim 21h trong tuần đó của server đó sẽ có thêm phần thưởng.

  Ngoài ra tham gia trận tống kim liên server cũng vẫn sẽ có thưởng.

  Đây là bài viết thảo luận, mong quý bằng hữu đóng góp ý kiến thêm nếu có điểm nào không hợp lý.  Võ Lâm Việt Kính Bút