Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Toàn Bộ Máy Chủ ] Sự Kiện - Khuyến Mãi Nạp Thẻ - Tích Lũy Tuần 21-01


  Khuyến mãi tích lũy nạp và xu toàn bộ máy chủ theo thông tin như sau : 

  Thời gian diễn ra sự kiện : 

  Bắt đầu : 17h ngày 21 tháng 01 ( 29 tết âm lịch ) 

  Kết thúc : 23h ngày 26 tháng 01 ( Mùng 5 tết âm lịch ) 

   Máy Chủ Tuyệt Phẩm

  Khuyến mãi 100% điểm tích lũy nạp. Nạp 100.000đ sẽ nhận được 1000 điểm tích lũy, các mệnh giá khác tương tự

  Khuyến mãi 100% giá trị xu nạp. Nạp 100.000đ sẽ nhận được 2400xu, các mệnh giá khác tương tự.

   

   Máy Chủ Long Kiếm

  Khuyến mãi 70% điểm tích lũy nạp. Nạp 100.000đ sẽ nhận được 850 điểm tích lũy, các mệnh giá khác tương tự

  Khuyến mãi 100% giá trị xu nạp. Nạp 100.000đ sẽ nhận được 2400xu, các mệnh giá khác tương tự.

   

   Máy Chủ Quang Hùng

  Khuyến mãi 100% điểm tích lũy nạp. Nạp 100.000đ sẽ nhận được 1000 điểm tích lũy, các mệnh giá khác tương tự

  Khuyến mãi 175% giá trị xu nạp. Nạp 100.000đ sẽ nhận được 3300xu, các mệnh giá khác tương tự.

   

  Sự Kiện - Đạt Mốc Tích Lũy Tuần - Nhận Thưởng Phần Quà VIP

  Áp dụng đối với 2 máy chủ Long Kiếm và Tuyệt Phẩm

  Mốc 1 - 5000 điểm : 200.000 điểm chân nguyên 

  Mốc 2 : 10000 điểm : 300.000 điểm chân nguyên và 10 khoáng thạch thần bí ( HSD 10 ngày ) Khóa 

  Mốc 3 : 20000 điểm. Rương HKMP Cấp 2 ( HSD 30 ngày ) và Mặt Nạ Loại Bỏ Tất Cả Kháng Đối Thủ 5% ( HSD 30 ngày ) 

  Máy chủ Quang Hùng

  Mốc 1 - 5000 điểm : 400.000 điểm chân nguyên 

  Mốc 2 : 10000 điểm : 800.000 điểm chân nguyên và 10 khoáng thạch thần bí ( HSD 10 ngày ) Khóa 

     Võ Lâm Việt Kính Bút