Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

Thông Báo - Hoãn Liên Máy Chủ Quang Hùng - Tuyệt Phẩm 09-03


  Quý bằng hữu thân mến, 

  Do gặp khó khăn trong quá trình lọc dữ liệu máy chủ, nên quá trình liên 2 máy chủ Quang Hùng và Tuyệt Phẩm tạm hoãn đến ngày 12 tháng 03 năm 2023

  Hệ thống tại máy chủ Quang Hùng sẽ lưu toàn bộ thông tin khi quý bằng hữu đăng nhập kể từ ngày 09 tháng 03 năm 2023 để phục vụ cho việc liên máy chủ.

  Hiện tại 2 máy chủ vẫn tham gia bình thường cho tới lúc liên thông 

  Xin lỗi quý bằng hữu vì sự cố này. 

     Võ Lâm Việt Kính Bút