Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

Loạn Chiến Xuân Thu 05-05


  Sứ Giả Loạn chiến xuân thu báo danh tại Tương Dương ( 196 / 202 ) 


  Điều kiện tham gia: Đạt cấp 100 và đã gia nhập môn phái, mang theo 20 vạn lượng để báo danh. Mỗi người báo danh sẽ cộng vào quỹ thưởng tiền vạn 20 vạn lượng.

  Thời gian sự kiện: 22h30 hằng ngày.

  Quy tắc sự kiện.

  Tất cả các anh hùng sẽ được đưa vào 1 bản đồ. Tới thời gian chiến đấu tất cả sẽ phải chiến đấu sao cho là người cuối cùng sống sót thì kết thúc sự kiện 

  Thời gian báo danh 10 phút và chiến đấu là 20 phút.

  Người chơi đánh bại được người chơi khác sẽ nhận được 1,000 000 kinh nghiệm.

  Phần thưởng được tính như sau :

  Nếu còn thời gian diễn ra hoạt động Loạn Chiến Xuân Thu : 

  Người chơi bị đánh bại và số người còn lại lớn hơn 10 -> Nhận được 2.000.000 điểm kinh nghiệm

  Người chơi bị đánh bại và số người còn lại nhỏ ít hơn 10 -> Nhận được phần thưởng được tính theo bảng phía dưới ( Nếu còn 9 người thì các hạ là TOP 10 ) 

  Nếu hết thời gian diễn ra hoạt động Loạn Chiến Xuân Thu

  Số người còn lại lớn hơn 2 -> Những người còn lại trong bản đồ sẽ nhận được điểm kinh nghiệm và tiền vạn tương ứng theo bảng dưới ( Còn 5 người thì mỗi người nhận thưởng theo TOP 5 và tương tự các trường hợp khác ) 

  Số người còn lại lớn hơn 10 -> Nhận thưởng 2.000.000 điểm kinh nghiệm và không có tiền vạn

  Nếu chỉ còn duy nhất một người chiến thắng sau cùng sẽ nhận được 1 kim nguyên bảo và 1000 điểm chân nguyên và sẽ được thêm vào danh sách tuần

  Phần thưởng dành cho người có số liên trảm cao nhất trong tuần sẽ nhận được 1 rương hoàng kim môn phái ngẫu nhiên theo phái có hạn sử dụng 3 ngày 

  Tổng kết tuần được tính từ thứ 2 đến chủ nhật mỗi tuần

  Càng nhiều người tham gia quỹ tiền vạn càng nhiều và phần thưởng nhận được càng lớn.

  Bảng tính điểm kinh nghiệm và tiền vạn 
  TOP 1: 10tr điểm kinh nghiệm và 14% tiền vạn trong quỹ.

  TOP 2: 8tr điểm kinh nghiệm và 13% tiền vạn trong quỹ.

  TOP 3: 7tr điểm kinh nghiệm và 12% tiền vạn trong quỹ.

  TOP 4: 6tr điểm kinh nghiệm và 11% tiền vạn trong quỹ.

  TOP 5: 5tr điểm kinh nghiệm và 10% tiền vạn trong quỹ.

  TOP 6: 5tr điểm kinh nghiệm và 9% tiền vạn trong quỹ.

  TOP 7: 5tr điểm kinh nghiệm và 8% tiền vạn trong quỹ.

  TOP 8: 5tr điểm kinh nghiệm và 7% tiền vạn trong quỹ.

  TOP 9: 5tr điểm kinh nghiệm và 6% tiền vạn trong quỹ.

  TOP 10: 5tr điểm kinh nghiệm và 5% tiền vạn trong quỹ.  Võ Lâm Việt Kính Bút